مرکز آمار:
🔹در تابستان ۱۴۰۲ متوسط قیمت جو، عدس، سیب زمینی و گوجه نسبت به سال گذشته کاهش و قیمت گندم، نخود، گوسفند و گاو زنده، محصولات جالیزی و انواع میوه‌ها افزایش داشته است

بالاترین رشد قیمت مربوط به گوسفند و گاو زنده به میزان ۱۶۰ و ۱۴۴ درصد و گوجه با کاهش ۱۳.۵ درصدی بیشترین افت قیمت را داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید