سخنگوی کالج ابرلین در آمریکا اعلام کرد که این دانشگاه تدریس محمدجعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را با فرستادنش به مرخصی نامحدود متوقف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید