* بودجه عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۴
‏رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده: ۴ درصد
‏تورم پیش‌بینی‌شده: ۲ درصد
‏* دولت ایران، برای بودجه سال آتی پیش‌بینی کرده با تورم ۴۰ درصدی، قرار است ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشد!
‏این معادله ریاضی، را حل کنید:
‏تورم ۲٪ رشد اقتصادی: ۴٪
‏تورم ۴۰٪ رشد اقتصادی: ۸٪

دیدگاهتان را بنویسید