«آرمیتا، زندگیم، درسته که چهل روز گذشت، اما برای ما سخت‌تر و دردناکتر از چهل روز گذشت.
تو در قلب ما همیشه ماندگار هستی.»

دیدگاهتان را بنویسید