یلن در جریان سفر به مکزیکوسیتی به خبرنگاران گفت:
⏺بودجه – به ویژه حمایت از بودجه عمومی دولت اوکراین – “کاملا ضروری” است و پیش نیازی برای ادامه جریان کمک های صندوق بین المللی پول به اوکراین است.

⏺من با اعضای کنگره و همکارانم هم صحبت کردم. من فکر می‌کنم که آنها درک می‌کنند که این وضعیت دشواری است و اگر نتوانیم بودجه مورد نیاز کی‌یف را تامین کنیم، می‌توانیم خود را مسئول شکست اوکراین بدانیم، و من حمایت مستقیم از بودجه را در اینجا لحاظ می‌کنم زیرا بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید