✍ صادق الحسینی ،اقتصاد دان نوشت:
◀️ ‏این بنده خدا واقعا نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه! میگه ما دنبال ارز چند نرخی نیستیم، یک نرخ اونم زیر ۲۰ تومن!

◀️ ‏این حجم از ندانستن طبیعی نیست.
‏این حرف توخالی دقیقا تجربه ۴ ماه اول ۴۲۰۰ است! علم اقتصاد را که قبول ندارید، تاریخ هم که نمیخوانید حداقل تجربه همین چند سال را مرور کنید.

دیدگاهتان را بنویسید