سخنگوی قوه قضاییه از تفهیم اتهامات جدید «توماج صالحی» و صدور «قرار قانونی» برای او خبر داد. این در حالی است که شکایت او در مورد «آزار و شکنجه» توسط ضابطان امنیتی در اصفهان هنوز بررسی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید