◀️ مشاور حسن روحانی در توییتی در پاسخ به سپهر خلجی که از زمینه چینی دولت برای جذب نخبگان با تابعیت مضاعف خبر داده بود، نوشت: قبلا این اسمش زمینه سازی برای نفوذ نبود؟

دیدگاهتان را بنویسید