◀️ تتلو ⁩ به ایران تحویل داده شد.
‏به اینها خبر بدید که “ملاک حق و باطلتون” داره میاد.
‏از استقبال جا نمونید.

دیدگاهتان را بنویسید