🗣 رئیس جهاد دانشگاهی گفت:
🔹 آمارها نشان می‌دهد که 21.9 درصد هنوز تصمیمی ‌برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند. 36 درصد گفته‌اند به هیچ وجه در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. 6.8 درصد نیز احتمال کمی‌دارد در این انتخابات شرکت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید