همسر تانک انقلابیون از او جدا شد؛ دلیل، افشای زن صیغه‌ای!
برخی خبرها حکایت از ان دارد که زن آقای… از چهرهای اجرایی و انقلابی شهر تهران طلاق گرفته است و دلیل طلاقش هم رابطه آقای… با زنی صیغه‌ای بوده است! گفته می‌شود این مدیر هتاک اجرایی به تانک حاکمیت معروف است.

دیدگاهتان را بنویسید