◀️ برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند از دیروز برخی رهگذران هنگامی که از برابر دوربین مداربسته ایستگاه شریعتی در متروی مشهد می‌گذشتند، عکس و مشخصات سجلی‌شان را در تابلوی ایستگاه می‌دیدند- احتمالا گامی علیه بی‌حجاب‌ها.

👈 شهرداری مشهد درست در روزهای سرگرم چنین ابتکارات عجیبی است که مردم این شهر، مثل بسیاری شهرهای پرجمعیت کشور، سخت درگیر آلودگی هوایی هستند که هر روز نفس می‌کشند.

دیدگاهتان را بنویسید