◀️ در اتفاقی عجیب، امروز با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.

دیدگاهتان را بنویسید