حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به گزارش منابع موثق ‎توماج صالحی از دیروز دوازدهم آذر ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید