◀️ تصاویری از شهر مارئینکا در استان دونتسک که پس از ۲۰ ماه جنگ به تصرف روس‌ها درآمده است.

◀️ آنچه مانده زمین سوخته است و بیشتر به صحنه هایی از فیلمی تخیلی و آخرالزمانی می ماند تا به شهری واقعی روی زمین.

دیدگاهتان را بنویسید