یکجور که دردوران روحانی و زنگنه تولید میشد و همانطور که صدا وسیما و تندروها میگفتند باعث آلودگی هوا میشد.

⏺یکجور هم در زمان دولت خدمتگزار تولید می‌شود که هوا را آلوده نمیکند.

دیدگاهتان را بنویسید