اسرائیل برای آزادی این ۲ عرب مسلمان چندین فلسطینی را آزاد کرد.
طنز داستان اینجاست که آن عرب‌های مسلمان که یقه خود را برای دفاع از هویت عربی و اسلامی، جر می دهند، عرب مسلمان را به گروگان می گیرند و اسرائیل برای آزادی این عرب‌های مسلمان امتیاز می دهد. چرا؟
چون تبعه اسرائیل هستند.

شبیه همان اتفاقی که در گروگان گیری جمهوری اسلامی و بازداشت دوتابعیتی‌ها شاهد هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید