جهان آزاد در جنگ ما علیه حماس، در کنار ما ایستاده است.

بعد از جنگ غزه تهدیدی برای ما نخواهد بود.

حماس به آتش بس احترام نگذشت.

مرحله بعدی جنگ در اوج خود و ادامه نبرد در سراسر نوار غزه است.

دیدگاهتان را بنویسید