مؤسسه_اعتباری_نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده‌گذاران مؤسسه نور بدهکار کردند.

◀️ حال این بدهی چگونه ایجاد شده؟
سودهای کلان به سپرده‌گذاران دادن،
وامهای ارزان بی بازگشت به خواص دادن، پولهای کلان به مدیران دادن.
چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی ها را باید مردم بی‌نوا بدهند؟

دیدگاهتان را بنویسید