داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک گاف ایکسی (توییتری) افزایش خانوار های فقیر و نیازمند به پوشش کمیته امداد را خبری نوید بخش دانست و نوشت:

🔹 دیروز رئیس پر تلاش کمیته امداد حامل اخبار نوید بخشی بودند: افزایش خانوارهای تخت پوشش به ٢/٣٧ میلیون خانوار …

دیدگاهتان را بنویسید