‼️پسر وزیر کار که از مدیران موفق است؛ پسر علی احمدی هم از بهترین مدیران است؛ انتصاب خواهرزاده معاون من هم بدون توصیه بوده!

◀️ شهردار تهران با تاکید بر این که پرونده استثمار کودکان برای نظافت معابر را در آینده نزدیک خواهیم بست، گفت: افرادی از شورای شهر یا هر جای دیگری که موضوع انتصاب خواهرزاده معاون شهردار (عباس شعبانی) را مطرح کردند، نزد خدا توبه کنند، چون با این صحبت‌های خود در حق‌ آقای شعبانی و آن شخص ظلم کرده‌اند‌.

دیدگاهتان را بنویسید