بنا بر حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) ادارات دولتی در این اتحادیه می‌توانند استفاده از روسری و سایر نشانه‌های بارز اعتقادات مذهبی را در محیط کار ممنوع کنند. طبق حکم این دادگاه که عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و در لوکزامبورگ مستقر است، چنین ممنوعیتی تبعیض به حساب نمی‌آید و در راستای ایجاد یک “محیط اداری کاملا خنثی” است. طبق این حکم همچنین این ممنوعیت باید به طور کلی و بدون تبعیض برای همه کارکنان اعمال شود.

یک شرط دیگر این است که این مقررات محدود به مواردی باشد که “کاملاً ضروری است”.

مبنای صدور این حکم شکایتی است مربوط به پرونده‌ای در بلژیک. بخشداری آنس در شهر لیِژ بلژیک یک کارمند زن مسلمان را از پوشیدن روسری منع کرد و این زن به دادگاه کار در لیِژ شکایت برد. مبنای شکایت او نیز تبعیض و نقض حق آزادی مذهب بود. دادگاه شهر لیِژ این پرونده را به دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داد تا یک حکم اساسی در این باره صادر شود.

دیدگاهتان را بنویسید