بعد از مرحله آتش‌بس، خصومت‌ها از سر گرفته می‌شود کابینه نظامی در این موضوع متحد است, هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. ما برای مرحله بعدی جنگ و برای گسترش مانور زمینی به کل نوار غزه آماده می‌شویم.
دیگر جایی وجود نخواهد داشت که پناهگاه تروریست ها و رهبران حماس باشد.

دیدگاهتان را بنویسید