◀️ مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران، گفته امیدوار است که در پایتخت مازوت نسوزانند.

◀️ وی درباره سوخت گازوییل در تهران هم خبر داده: گازوئیل استاندارد در حال حاضر در اروپا ۲۵ پی‌پی‌ام است و حداکثر این استاندارد ۵۰ پی‌پی‌ام است، برای اتوبوس‌رانی تهران هم گازوئیل  ۵۰۰ پی‌پی‌ام پیش‌بینی شده که البته با این استاندارد به اتوبوس‌های تهران ارائه نمی‌شود و گازوئیل اتوبوس‌ها در حد ۵۰۰۰ پی‌پی‌ام بوده و این در جاهای دیگر کشور نیز صادق است که تصفیه آن کار بسیار مشکلی است.

دیدگاهتان را بنویسید