احسان سلطانی خبر داد: در حالیکه آرامکوی عربستان با ۲۶۴ میلیارد دلار سودآورترین شرکت جهان شد، در صنعت نفت جان به لب رسیده و کمرشکسته‌ی ایران که فروش قانونی‌اش به صفر رسیده، دیوانگانی افسار نفت مملکت را به دست گرفته‌اند که وقت‌شان در «شورای فرهنگی صنعت نفت» و دعوت از پناهیان مجنون برای سخنرانی می‌گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید