🔹بررسی شاخص‌ قیمت مصرف‌کننده در ۲۶ماه سپری شده از عمر دولت سیزدهم، برای گروه کالا‌های مختلف نشان می‌دهد، بیشتر تورم متوجه گروه هتل و رستوران بوده است. اما بیشترین تأثیر و ضریب اهمیت مربوط به گروه خوراکی‌ها است که در این مدت بیش از ۱۴۰ درصد افزایش داشته است.

🔹در گروه خوراکی‌ها بیشترین تورم با ۲۷۰ درصد مربوط به روغن و کمترین آن با ۹۵ درصد مربوط به میوه و سبزیجات بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده گوشت قرمز، مرغ و ماهی نیز بیش از ۱۴۰درصد افزایش داشته است.

🔹بررسی روند افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد، برخی از کالا‌های زیرمجموعه گروه خوراکی مانند روغن‌ نشان می‌دهد، در ۸ ماه ابتدایی سال جاری نه‌تنها قیمت این محصول افزایش نداشته بلکه شاهد کاهش قیمت آن نیز بودیم.

دیدگاهتان را بنویسید