به نوشته همشهری، کارگاه آموزشی تطهیر با حضور دانشجویان دانشگاه شاهد وابسته به بنیاد شهید در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید