◀️ باید به سرعت مرزهای‌مان را به روی مسلمانان ببندیم و شنگن را لغو کنیم.

◀️ به تمام مسلمانان هلند می‌گویم اگر احکام قرآن را از قوانین آزادانه‌ی حاکم بر هلند برتر می‌دانید از هلند خارج شوید و در یک کشور مسلمان به زندگی خود ادامه دهید و تحت قوانین دین خود زندگی کنید. قوانین ما اسلامی نیستند.

◀️ اینجا کشور شما نیست، کشور ماست. ما باید نشان دهیم که از تهدید هیچ‌کسی نمی‌ترسیم.

دیدگاهتان را بنویسید