⏺یکی از بازنشستگان صداوسیما خود را از طبقه ۱۳ ساختمان کوثر به پایین پرت کرد و فوت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید