نخست وزیر نتانیاهو به فرماندهان ارتش گفت:
ما تا پیروزی ادامه می دهیم. هیچ چیز ما را متوقف نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید