حماده، اصالتاً اهل شهر زور بهار در اورشلیم بود و به غزه تبعید شد.

او بخش مرکزی تحریک در میان اعراب اسرائیل بود.

دومین اطلاعیه امروز از سوی یکی از اعضای حماس در یک موقعیت کلیدی که جسدش امروز پیدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید