⏺ ضحی عبدی دانشجوی سال آخر رشته دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، که در اعتراضات سال گذشته بازداشت و بعد از آن مشمول عفو رهبری شده بود، طی حکم شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت، از دانشگاه اخراج شد.

⏺ خانم عبدی، تیر ماه سال جاری بعد از چاپ مقاله مربوط به پایان نامه خویش در یکی از ژورنال های معتبر اروپایی، در آستانه دفاع از پایان نامه خویش بود که با حکم کمیته انضباطی از دفاع پایان نامه و فارغ التحصیل شدن باز ماند.

دیدگاهتان را بنویسید