⁉️مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اعلام کرد، ایرانی‌ها در سنجش شاخص جهانی «شادکامی»، از شهروندان ترکیه، شادتر شناخته شدند.
⏺عراقی‌ها اما از ایرانی‌ها شادتر هستند.

⏺بر این اساس نمره شاخص شادکامی ایران در طول این سال‌ها تفاوت چندانی نداشته و در  حد متوسط باقی مانده است.

⏺نمره شادکامی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸۶۷ رسیده و ایران در میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی در این سال به رتبه ۱۰۱ دست یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید