بریژیت برینک در شبکه اجتماعی X نوشت: در کیف، پدافند هوایی به طور فعال تمام شب کار می کرد.هنگامی که دما به زیر صفر می رسد، فدراسیون روسیه به طرز وحشیانه ای امواج پهپاد را ارسال می کند. ما از مدافعان ضد هوایی اوکراین تشکر می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید