🔹 نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین برای اولین بار منفی شده و حتی چین هم می‌داند بدون سرمایه گذاری خارجی و بویژه آمریکایی‌ها، رشد اقتصادش متوقف می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید