🗣 مرتضی افقه اقتصاددان: معتقدم که سال آینده، سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود.حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.

دیدگاهتان را بنویسید