واکنش روزنامه سازندگی به افزایش چشم گیر مالیات در سال اینده :
سال آینده، سال سختی برای کسب‌وکارها و حقوق‌بگیران و کارمندان خواهد بود

◀️ دولت تمام توان خود را برای دریافت مالیات و عوارض از مردم به کار گرفته است

◀️ درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد بودجه افزایش یافته است

◀️ دولت با مالیات‌ستانی از مخالفان خود و تخصیص منابع به حامیان، به بازتوزیع انتخاباتی روی آورده است

◀️ طبقه متوسط در سال جدید نیز هدف مالیات‌های دولت است و این طبقه بیشتر از قبل تحت فشار قرار می‌گیرد

دیدگاهتان را بنویسید