◾️یکی از معیارهای فقر می‌تواند ناتوانی از تهیه رژیم غذایی سالم باشد. رژیمی که با کمترین هزینه ممکن قابل دستیابی است. برآوردها نشان می‌دهد 30 درصد جمعیت ایران از تهیه یک رژیم غذایی سالم ناتوانند! نسبتی که از کشورهای متوسط به بالای درآمدی دنیا و همچنین کشورهایی مثل ترکیه و مکزیک بسیار بالاتر است.

◾️این آمار در عراق 18 درصد، در فلسطین 15 درصد، در چین 10 درصد، در روسیه 2 درصد و در آمریکا تنها 1 درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید