احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در نشست مسکو که به میزبانی حزب عدالت روسیه برگزار شد، گفت: افغانستان در دو سال گذشته با تسلط طالبان در یک سیاهچاله خفقان‌آور و یک بن‌بست تاریک فرو رفته است. افغانستان امروز با یک نظام قرون وسطایی» اداره می‌شود و به «طالبستان» تبدیل شده است. طالبان به هیچ تعهد به جز قرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند. افغانستان به یک سرزمین سیاه و مبهم برای مردمش و بهشتی برای افراطی‌گری، تروریسم و گروه‌های تبهکار مبدل شده است.
افغانستان تحت تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیمی از نفوس زیر نام دین و برداشت غلط از شریعت از تمام شئون انسانی محروم شده و اقتصاد کشور در شرف سقوط قرار دارد. طالبان حس تعلق را از مردم افغانستان گرفته است و با رویکرد خشونت بار همه روزه، به تعهدات شان نیز پا‌یبند نیستند. حکومتی که بر مردم خود رحم نکند، به منطقه و جهان هرگز رحم نخواهد کرد. در افغانستان مدرسه‌های افراطی در حال ساخته شدن است، تروریسم در حال رشد است و این یک خطر جدی است.

دیدگاهتان را بنویسید