گروه تروریستی ‏مقاومت اسلامی، شبه‌نظامیان شیعه وابسته به جمهوری اسلامی در عراق با استفاده از سلاح سنگین و نیمە‌سنگین حملەای زمینی بە پایگاە عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی انجام دادند.

این گروە با استفاده از “آرپی‌جی هفت” و از فاصله بسیار نزدیک به این پایگاە حملە کرده است.

در جریان این حمله ‏یک تروریست بە نام “جعفر الصادق احمد الطائی” کشتە شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید