🔹در تعاریف موجود وعرف بین الملل ،بانک “نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد،” بانکداری نیز عبارت است از” ارائهٔ خدمات و عملیات بانکی مانند سپرده‌پذیری، نقل و انتقال پول، اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی،  خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس ، اعطاء وتوزیع اعتبارات ووام به اشخاص حقیقی وحقوقی و…. را اجرا وهدایت می کند”
🔹سالهاست که نظام جمهوری  اسلامی با  تاسیس به اصطلاح بانکداری اسلامی تصمیم گرفته تا این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کند!
«بانکداری اسلامی» واژگانی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند،یعنی:
هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است.
🔹اتصاف «بانکداری» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات مانند (اجتناب از ربا) یا توزیع اعتبارات و وام را برای به‌کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام را رعایت کند!

نمونه ای ازعملکرد بانکداری اسلامی را با هم مرور می کنیم :
🔹اخیرا بانک مسکن از افزایش سقف وام خرید اوراق حق تقدم برای خانوارهای دارای۴ فرزند به مبلغ یک‌میلیارد ونهصد میلیون تومان خبرداده که مبلغ قسط ماهانه این وام حدود ۴۰میلیون تومان درماه است !
🔹برای دریافت این وام ، متقاضی تهرانی باید ۳۸۰ میلیون تومان اوراق بخرد ،با افزایش مدت باز پرداخت از ۱۲ سال درروش ساده به ۲۲ سال،‌وام گیرنده درمجموع باید حدود ده میلیارد تومان باز پرداخت کند, که به عبارتی سود این وام درسیستم بدون ربای بانکداری اسلامی حدود ۸ میلیارد تومان است !
🔹بایک حساب سر انگشتی یک میلیارد و نهصد میلیون وام میگیری
حدود 9 میلیارد و نهصد میلیون با قسط ماهی ۴۰ میلیون تومانی پس میدی!
درست گفتندکه : کوتاه ترین جوک قرن عبارت” بانکداری اسلامیه!”

دیدگاهتان را بنویسید