وزیر جنگ اسرائیل:
◀️ بعد از آتش بس اسرائیل حداقل دو ماه دیگر خواهد جنگید.

◀️ این یک فرجه کوتاه خواهد بود که پس از آن جنگ با شدت و فشار برای بازگرداندن اسرای بیشتر از سر گرفته خواهد شد.

◀️ انتظار می‌رود دست کم ۲ ماه دیگر جنگ ادامه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید