هزینه کردن ۳۵ هزار میلیارد تومان برای ایدئولوژی حکومت در حالی است که بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی زیان‌ده بوده و با انباشت هنگفت بدهی روبرو هستند.

معاون سازمان منابع طبیعی:
برای نجات جنگل‌های زاگرس بودجه نداریم!

دیدگاهتان را بنویسید