🔹قانون‌گذاران اروپایی با تصویب قطعنامه‌ای، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کردند.

🔹این قطعنامه با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید.

🔹در اين قطعنامه آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.

🔹در قطعنامه یادشده قانون‌گذاران اروپایی، آزادی محکومان امنیتی را خواستار شدند.

🔹این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند.

🔹قانون‌گذاران اروپایی همچنین درخواست افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید