🗣 نماینده چابهار:
🔹 قبلاً تونل نیایش درست می‌کردند، حالا تونل حجاب‌بان

🔹 کشور به اندازه کافی برای این نوع رفتارها هزینه داده است

🔹 مشخص کنید متولی این کار کیست

دیدگاهتان را بنویسید