خرت ویلدرز پس از پیروزی در انتخابات هلند: ما باید سونامی مهاجرت و پناهجویی را مهار کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید