بی‌شرف بی‌شرف

و واکنش بادیگاردش برای دور کردن جمعیت: شلیک گلوله!

دیدگاهتان را بنویسید