الخو ویدال-کوادراس روکا در پیامی خواستار تغییر سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی شد تا از تلاش برای «مماشات، مذاکره و امتیاز دادن» پرهیز شود.

دیدگاهتان را بنویسید