🔻 کیهان نوشت:
🔹️ انصافا اقدامات دولت سیزدهم در افزایش دستمزدها و بهبود خدمات کارمندان، برخی کم‌نظیر و برخی در جهان بی‌نظیر بوده است!! اما تورم مزمن دو رقمی ناشی از عملکردهای دوره گذشته نمی‌گذارد این اقدامات دولت برای مردم ملموس باشد. به عبارتی امیدواریم دولت همان گونه که در کاهش شدت تورم موفق بوده در مهار آن به گونه‌ای که برای مردم محسوس باشد نیز موفق شود.

دیدگاهتان را بنویسید