🔹 این تصویر طنز نیست،به حقیقت روزانه در تهران روان برای ملت در ترافیک نمی‌ماند.
ببین آقای شهردار
ببینید آقایان و خانم های شورای شهر
پلیس راهور ببیند.

دیدگاهتان را بنویسید